OM OSS

Rockstore Engineering AB är ett personalägt teknikföretag som grundades 1980.

Vi är en ledande konsult i Stockholmsregionen med kompetens och resurser att genomföra uppdrag inom infrastruktur och samhällsbyggnad.

Rockstore har ca 20 anställda medarbetare samt ett stort antal underkonsulter och samarbetspartners.

 

Vad vi gör

Vi arbetar främst med bygg- och projektledning inom väg och anläggning. Men vi erbjuder en mycket stor bredd av tjänster från tidiga utredningar till avslutande driftskede. Rockstore har konsulter för bland annat projekteringsledning, kalkyler, förfrågningsunderlag, upphandling, BAS-P, kontrollansvarig enligt PBL och besiktning .  Genom samverkan kan vi  även åta oss att utföra uppdrag inom exploateringsstöd, vibrationsmätning, riskanalys, geodetisk mätning, landskapsarkitektur, trafiklösningar med mera. Exempel på arbetsområden vi är verksamma inom är gata, spårväg, park, lekplats, hamn- och kajanläggning samt ledningar (VA, fjärrvärme, gatubelysning). 

Våra kunder

Bland våra uppdragsgivare finns:  

  • Huddinge kommun
  • Järfälla kommun
  • Järvastaden
  • Nacka kommun
  • Nacka Vatten och Avfall
  • Stockholms stad
  • Stockholm Vatten och Avfall
  • Sundbybergs stad
  • Tyresö kommun
  • Värmdö kommun

Kvalitet & miljö

Rockstore Engineering AB har en fastlagd kvalitets- och miljöpolicy. Vår ambition är att utföra varje uppdrag så att kunden kan vara en framtida referens. Vi ska även vara ett professionellt kunskapsföretag med kompetenta och kunniga medarbetare. Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Med vår certifiering är vi väl förberedda för att uppfylla våra kunders krav, nu och i framtiden.